Sekretariát

asistentka

Dominika
Obadalová

asistentka

dominika.obadalova@medac.cz
+420 602 720 685

Management

majitel / jednatel

Bohdan
Janák

majitel /
jednatel
jednatelka / ekonomická ředitelka

Jitka
Šípková

jednatelka /
ekonomická ředitelka

jitka.sipkova@medac.cz
+420 606 748 953

obchodní ředitelka

Eva
Grossmannová

obchodní
ředitelka

eva.grossmannova@medac.cz
+420 724 109 430

Marketing

vedoucí marketingu / obsah

Dominika
Marsová

vedoucí marketingu / obsah

dominika.marsova@medac.cz
+420 723 242 104

PR / eventy

Adriana
Spílková

PR / eventy

adriana.spilkova@medac.cz
+420 728 358 829

výroby / merchandise

Blanka
Maroušová

výroby / merchandise

blanka.marousova@medac.cz
+420 604 114 020

IT / web

Tomáš
Kašparides

IT / web

tomas.kasparides@medac.cz
+420 721 770 683

Produktové oddělení

produktová manažerka pro pleťovou a dekorativní kosmetiku

Dagmar
Dohnálková

produktová manažerka pro pleťovou a dekorativní kosmetiku

dagmar.dohnalkova@medac.cz
+420 723 241 588

produktová manažerka pro vlasovou kosmetiku

Nina
Janková

produktová manažerka pro vlasovou kosmetiku

nina.jankova@medac.cz
+420 702 089 565

Seminární oddělení

seminární servis pro vlasovou kosmetiku

Lenka
Kubíková

seminární servis pro
vlasovou kosmetiku

lenka.kubikova@medac.cz
+420 721 047 713

seminární servis pro pleťovou kosmetiku

Martina
Hrnčiříková

seminární servis pro
pleťovou kosmetiku

Zákaznické oddělení

zákaznický servis

Tamara
Kreidlová

zákaznický servis

tamara.kreidlova@medac.cz
+420 724 072 484

zákaznický servis

Jiřina
Urbanová

zákaznický servis

jirina.urbanova@medac.cz
+420 723 238 939

zákaznický servis

Eva
Smíšková

zákaznický servis

eva.smiskova@medac.cz
+420 601 366 017

Logistika, účetní & HR

logistika

Hana
Jeřábková

logistika

hana.jerabkova@medac.cz
+420 606 770 588

účetní

Zuzana
Klímová

účetní

zuzana.klimova@medac.cz
+420 724 090 619

personalistka

Jana
Pohlová

personalistka

jana.pohlova@medac.cz
+420 725 482 260

personalistka / správkyně budovy

Marta
Kozohorská

personalistka / správkyně budovy

marta.kozohorska@medac.cz
+420 602 513 857

Sklad

vedoucí skladu

Martina
Kubáčková

vedoucí skladu

sklad.medac@medac.cz
+420 724 983 275

skladnice

Hana
Tichá

skladnice
skladník

Pavel
Šandera

skladník
skladník

Radek
Kříž

skladník
skladnice

Renata
Smyslová

skladnice