Sekretariát

asistentka

Dominika
Obadalová

asistentka

dominika.obadalova@medac.cz
+420 602 720 685

asistentka

Tereza
Maléřová

asistentka

tereza.malerova@medac.cz
+420 602 720 685

Management

majitel / jednatel

Bohdan
Janák

majitel /
jednatel
jednatelka / obchodní ředitelka

Jitka
Šípková

jednatelka /
obchodní ředitelka

jitka.sipkova@medac.cz
+420 606 748 953

obchodní ředitelka

Eva
Grossmannová

obchodní
ředitelka

eva.grossmannova@medac.cz
+420 724 109 430

Marketing

copywriter / PR

Jana
Krajčová

copywriter / PR

jana.krajcova@medac.cz
+420 734 316 744

grafika / sociální sítě

Dominika
Marsová

grafika / sociální sítě

dominika.marsova@medac.cz
+420 723 242 104

eventy

Adriana
Spílková

eventy

adriana.spilkova@medac.cz
+420 728 358 829

výroby / merchandise

Blanka
Maroušová

výroby / merchandise

blanka.marousova@medac.cz
+420 604 114 020

IT / web

Tomáš
Kašparides

IT / web

tomas.kasparides@medac.cz
+420 721 770 683

Produktové oddělení

produktová manažerka pro pleťovou a dekorativní kosmetiku

Dagmar
Dohnálková

produktová manažerka pro pleťovou a dekorativní kosmetiku

dagmar.dohnalkova@medac.cz
+420 723 241 588

produktová manažerka pro vlasovou kosmetiku

Nina
Janková

produktová manažerka pro vlasovou kosmetiku

nina.jankova@medac.cz
+420 702 089 565

Seminární oddělení

seminární servis pro vlasovou kosmetiku

Lenka
Kubíková

seminární servis pro
vlasovou kosmetiku

lenka.kubikova@medac.cz
+420 721 047 713

seminární servis pro pleťovou kosmetiku

Martina
Hrnčiříková

seminární servis pro
pleťovou kosmetiku

Zákaznické oddělení

zákaznický servis

Tamara
Kreidlová

zákaznický servis

tamara.kreidlova@medac.cz
+420 724 072 484

zákaznický servis

Jiřina
Urbanová

zákaznický servis

jirina.urbanova@medac.cz
+420 723 238 939

zákaznický servis

Eva
Smíšková

zákaznický servis

eva.smiskova@medac.cz
+420 601 366 017

Logistika, účetní & HR

logistika

Hana
Jeřábková

logistika

hana.jerabkova@medac.cz
+420 606 770 588

účetní

Zuzana
Klímová

účetní

zuzana.klimova@medac.cz
+420 724 090 619

personalistka

Jana
Pohlová

personalistka

jana.pohlova@medac.cz
+420 725 482 260

personalistka / správkyně budovy

Marta
Matoušková

personalistka / správkyně budovy

marta.matouskova@medac.cz
+420 602 513 857

Sklad

vedoucí skladu

Martina
Kubáčková

vedoucí skladu

sklad.medac@medac.cz
+420 724 983 275

skladnice

Hana
Tichá

skladnice
skladnice

Iva
Cebáková

skladnice
skladnice

Olga
Válková

skladnice
skladník

Radek
Kříž

skladník
skladnice

Renata
Smyslová

skladnice
skladnice

Romana
Bučková

skladnice
skladník

Vladimír
Douda

skladník